Linnéstipendier

2016-03-24

Vårterminen 2016 kungörs årets Linnéstipendier till ett sammanlagt belopp av 100 000 kronor. I första hand utdelas stipendier för naturvetenskaplig resa inom Norden, i andra hand för naturvetenskaplig undersökning som ej erfordrar resa. Stipendier ges ej för resor till eller deltagande i konferenser. Stipendierna är avsedda för studerande vid Uppsala universitet som är medlemmar av Naturvetenskapliga studentsällskapet.

Ansökan görs via webben: www.stipendier.uu.se
Mer information: http://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=331

Det framgår i webbansökan vilka bilagor som ska bifogas, bl a intyg som styrker medlemskap i Naturvetenskapliga studentsällskapet.

Ansökan ska vara inskickad senast kl. 17.00 torsdag 14 april 2016. Från denna tidpunkt är webbansökan stängd och det går inte att lämna in ansökan eller komplettera inskickad ansökan.

/ Stipendiekansliet