Institutionen för biologisk grundutbildning

Frontiers in Ecology and Evolution

  • Datum: 17 april, kl. 14.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Lindahlsalen
  • Föreläsare: Craig Moritz (Australian National University)
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Elina Immonen
  • Seminarium