Disputation, Husen Mohammad Umer

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Husarg. 3. Uppsala. BMC: A1:111
  • Arrangör: Beräkningsbiologi och bioinformatik
  • Kontaktperson: Husen Mohammad Umer
  • Disputation

Computational Modelling of Chromatin, Regulation in Cancer: Coding the noncoding genome
Datum: 2018-03-14
Tid: 09:00-14:00
Rum: A1:111

Ämne: Bioinformatik

Titel: Computational Modelling of Chromatin

Regulation in Cancer: Coding the noncoding genome"