Institutionen för biologisk grundutbildning

Kursinformationsdag

  • Datum: 2017-03-29 kl 13:15 16:00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Sal 4–5 + lunchrummet utanför
  • Arrangör: Robert Malmgren, Eva Damm
  • Kontaktperson: Robert Malmgren
  • Studentevenemang