Institutionen för biologisk grundutbildning

Avslutningsceremoni för kandidater och mastrar

  • Datum: 09 juni, kl. 12.30–15.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Elisabeth Långström/ Kerstin Westberg
  • Kontaktperson: Elisabeth Långström/ Kerstin Westberg
  • Akademisk högtid

Anmälan skickas ut till inbjudna kandidater och mastrar av respektive programansvarig