Biology Education Centre

Student ambassadors

These are our student ambassadors responsible for visits to IBG.

Cecilia Böhme

Cecilia Böhme

School contact for the Biology Education Centre

E-mail: cecilia.bohme@ibg.uu.se

Tel. 070-50 94 725

I'm studying my first year at the Master's programme in ecology and conservation. I'm responsible for visits to Biology Education Centre.

Anna Nilsson

School contact for the Biology Education Centre

E-mail: anna.nilsson@ibg.uu.se

Tel. 

Cajsa Roos

School contact for the Biology Education Centre

E-mail:

Tel.

Isabelle Klint

Amanuens vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

E-mail: isabelle.klint@ibg.uu.se

Tel. 0733 645708

Jag läser mitt första år på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi. Jag jobbar med lite allt möjligt inom skolsamverkan för IBG.

Shane Kamil

Amanuens vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

E-mail: shane.kamil@ibg.uu.se

Tel.

Jag läser mitt första år på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, ingång för samhällsvetare. Jag jobbar med yrkeslivsanknytning (YLA) för kandidatprogrammet.