Institutionen för biologisk grundutbildning

biologiutbildning

Vi samordnar all utbildning på grund- och masternivå i biologi vid Uppsala universitet.

Läs om våra prisbelönta lärare och studenter

Prova vara student för en dag

A – Ö

Kvalitetsarbete

På IBG arbetar vi för att alltid ha utbildningar av högsta kvalitet. Vi utvecklar våra kurser och utbudet av dem i strävan efter att alltid kunna erbjuda utbildningar som är attraktiva för våra studenter och för den arbetsmarknad som väntar dem efter utbildningen.

Mer om vårt kvalitetsarbete

Foto: Cecilia Mellberg

Kommunikationsträning

Studenterna på våra program får systematisk kommunikationsträning löpande under sin utbildning genom olika moment av gruppövningar, muntliga och skriftliga övningar med uppföljning och progression som vävs in i den vanliga undervisningen. Varje programstudent har en särskild mapp i sin studentportal där alla övningar och all återkoppling samlas för att synliggöra progressionen för studenten.

Mer information om kommunikationsträningen

Anders Ödeen  –  22 februari 1969 – 22 juli 2016

Anders Ödeen, 22 februari 1969–22 juli 2016

Anders Ödeen, universitetsadjunkt vid Institutionen för Ekologi och genetik avled 22 juli 2016 i cancer.

Anders har varit föreläsare, kursledare och pedagogisk utvecklare på många biologikurser och har bidragit till att sprida kunskap om biologi och zooekologi.

Anders forskade bl.a. på fåglars färgseende och publicerade nyligen en artikel tillsammans med Olle Håstad om hur UV reflekterande ytor på t.ex. fönster kan minska antalet kollisioner mellan fåglar och fönster. Anders ville gärna få in fler studenter i denna tillämpade biologiforskning och han ville gärna undervisa om detta och om andra spännande fenomen som t.ex. biomimetik; att lösa problem och skapa produkter genom att studera och härma processer i naturen. Kort innan sin bortgång initierade han ett projekt som han tillsammans med studenter funderat fram: att anlägga en äng vid EBC.

Anders diskuterade även gärna utbildnings- och forskningspolitik.

Vi är många som kommer sakna Anders.

Margareta Krabbe

In memoriam